در نمایشگاه جیتکس ۲۰۱۷ که « تحلیل ارتباط » نیز در آن حضور داشت نماینده شرکت ما با InnoTalks رسانه تصویری، نوآوری و کارآفرینی ایران وابسته به مرکز شتابدهی نوآوری گفتگویی انجام داده‌است که ویدئو این گفتگو را در زیر می‌توانید مشاهده کنید: