دفتر تهران: عباس‌آباد، خیابان سرافراز
کوچه حق‌پرست (نهم)، شماره ۹ — ۱۵۸۷۶۹۷۸۱۴

ایمیل: info@teb.co.ir
تلفن: ۴۹ ۲۸ ۱۷ ۸۸ ۰۲۱
نمابر: ۷۷ ۵۱ ۷۸ ۸۹ ۰۲۱

دفتر صمیمی ما تقریبا ۲۴ ساعته میزبان جوان‌هاییست که مشتاقانه کار می‌کنند، اما شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۰ تا ۱۸ حتما پاسخگوی تماس تلفنی‌تان خواهیم بود.