این سامانه زیرمجموعه سرویس حرف‌به‌من فعالیت می‌کند و کاربران از آن برای گذاشتن افکت روی صدا استفاده می‌کنند. اگر می‌خواهید به کسی وویس بفرستید و در عین حال ناشناس بمونید، می‌توانید با بات تغییر صدا @VoiceChangingBot صدایتان را تغییر دهید.
تغییر صدا در تلگرام