مای‌پاد: شنیدن پادکست در تلگرام

مای‌پاد ساده‌ترین راه کشف، بررسی، دانلود و شنیدن پادکست در ایران است. این سرویس دسترسی به پادکست‌های مفید را برای هزاران نفر در محیط آشنای تلگرام فراهم می‌کند:

MyPod در تلگرامt.me/MyPodRobot