سامانه پیام‌رسانی ‌VIP

ا⁣گر وکیل، مشاور یا شخصی هستید که مردم از شما سوال دارند یا طرفدارانی دارید که دوست دارند با شما حرف بزنند می‌تونید از طریق سامانه پیام‌رسانی VIP و پاسخ دادن به سوالات مخاطبانتان کسب درآمد مستقیم داشته باشید.

استفاده از این سامانه در تلگرامt.me/ChatVIPBot