اگر کانالی در تلگرام دارید می‌توانید با بات « پست زنده » به صورت رایگان اعضایش را بیشتر کنید. این بات مشابه بات @Like تلگرام عمل می‌کند و به پست‌های شما دکمه‌های اموجی اضافه می‌کند، با این تفاوت که کاربران برای زدن دکمه‌ها باید عضو کانال بشوند. مثلا می‌توانید چالش برگزار کنید و به عکسی از کاربران که بیشترین لایک را بگیرد جایزه بدهید، با ذکر این نکته که دوستان کاربران برای ثبت لایک روی عکس دوستشان باید عضو کانال شما بشوند. شما دیگر چه استفاده‌هایی به ذهن‌تان می‌رسد؟ امتحانش کنید:

استفاده از پست زنده در تلگرام