اگر ساکن خارج ایران هستید یا دوستان غیرایرانی دارید نسخه انگلیسی حرف‌به‌من یعنی هانستا بات برای شماست. امکان فعالسازی نسخه VIP از طریق کارت‌های بین‌المللی هم در این سرویس فراهم است. همچنین اطلاعات شما بین نسخه انگلیسی و فارسی به صورت آنی سینک می‌شود.

استفاده از حرف‌به‌من انگلیسی در تلگرام