مای‌پاد ساده‌ترین راه کشف، بررسی، دانلود و شنیدن پادکست در ایران است. این سرویس دسترسی به پادکست‌های مفید را برای هزاران نفر در محیط آشنای تلگرام فراهم می‌کند:

یافتن و شنیدن پادکست در تلگرام