⁣اگه مدیر گروه‌هایی هستید که بعضی از اعضا با فوروارد کردن پیام‌های کانال‌های دیگر به گروه اعصابتان را خورد کرده‌اند، بات فوروارد ممنوع مشکلتان را حل می‌کند.

استفاده از بات فروارد ممنوع در تلگرام