ما برای انجام امور مربوط به خرید محصولات و مدیریت تامین‌کنندگان در PinaMarket.com به دنبال هم‌تیمی جدیدی هستیم:

توانایی‌ها:
قدرت مذاکره چانه‌زنی خوب
آشنایی با فضای بازار
فعال و پرانرژی
آشنایی با نرم‌افزارهای آفیس
توانایی کار در محیط‌های خارج از شرکت
توانایی کار در شرایط پرتنش

این ویژگی‌ها مزیت حساب می‌شوند:
سابقهٔ کار در بازار
سابقهٔ کار در فروشگاه‌های اینترنتی

به نظر می‌رسد شغلی مناسب شماست؟

بهترین خبر برای ما! لطفا رزومه‌تان را بفرستید تا بتوانیم بیشتر در ارتباط باشیم.

به jobs@teb.co.ir ایمیل ارسال کنید.

Similar Openings

عملیات
امور اداری و تعریف و نظارت بر محصولات (PinaMarket.com)

View Posting