ما برای انجام امور مربوط به پشتیبانی، تعریف و نظارت بر محصولات در PinaMarket.com به دنبال هم‌تیمی جدید با توانایی انجام امور دفتری هستیم:

توانایی‌ها:
دقیق و با حوصله
روحیهٔ کار تیمی
آشنایی با نرم‌افزارهای آفیس
تمایل به یادگیری توانایی‌های جدید
توانایی کار در شرایط پرتنش

این ویژگی‌ها مزیت حساب می‌شوند:
آشنایی با عکاسی محصول
سابقهٔ کار در فروشگاه‌های اینترنتی

به نظر می‌رسد شغلی مناسب شماست؟

بهترین خبر برای ما! لطفا رزومه‌تان را بفرستید تا بتوانیم بیشتر در ارتباط باشیم.

به jobs@teb.co.ir ایمیل ارسال کنید.

Similar Openings

عملیات
مسئول خرید (PinaMarket.com)

View Posting