بازاریابی
کارشناس بازاریابی دیجیتال (PinaMarket.com)

View Posting
عملیات
مسئول خرید (PinaMarket.com)

View Posting
عملیات
امور اداری و تعریف و نظارت بر محصولات (PinaMarket.com)

View Posting
توسعه فنی
Front-end Developer – PWA (PinaOffer.com)

Tehran, Iran

View Posting
توسعه فنی
Android Developer (PinaOffer.com)

Tehran, Iran

View Posting
توسعه فنی
Full-Stack Developer (PHP) (PinaOffer.com)

Tehran, Iran

View Posting

به نظر می‌رسد شغلی مناسب شماست؟

بهترین خبر برای ما! لطفا رزومه‌تان را بفرستید تا بتوانیم بیشتر در ارتباط باشیم.

به jobs@teb.co.ir ایمیل ارسال کنید.