همزمان با برگزاری نمایشگاه الکامپ ۹۶ مسابقه الکام استارز برای استارتاپ‌ها برگزار می‌شود. در این رقابت هر تیم ۲ دقیقه فرصت دارد تا فعالیت‌های خود را برای داوران معرفی کند. داوران این بخش از منتورها و کارآفرینان و مدیران موفق هستند. داوران پرسش‌هایی از تعداد کاربران، مدل درآمدی، تعداد اعضای تیم و نحوه بازاریابی از شرکت کنندگان مطرح کرده و در نهایت بر اساس پاسخ شرکت کنندگان و بررسی ایده آنها امتیازاتی را به هر تیم اختصاص می‌دهند و قرار است استارتاپ برتر براساس همین ارائه‌ها امتیازات معرفی شود.

«تحلیل ارتباط» در کنار حضورش در الکامپ ۹۶ در مسابقه الکام استارز نیز شرکت کرد که ارائه امیر شوکتی مدیرعامل تحلیل ارتباط درمورد بات تلگرام «حرف به من» را در زیر مشاهده می‌کنید:

 

بروزرسانی: تحلیل ارتباط برنا رتبه نخست مسابقه الکام استارز را کسب کرد.