در نمایشگاه الکامپ در بخش الکام استارز با امیر شوکتی گفتگویی شد که ویدیو این مصاحبه را میتوانید در زیر مشاهده کنید یا از این لینک دانلود کنید: